ตัวแทนจำหน่ายผู้นำเข้าขายปลีก-ส่งอุปกรณ์เครื่องเสียง Hi-End

LUMEX - Mobile stage ARCUM X48 - 8x6, profiled roof, PA wings

เวทีสำเร็จรูป ประกอบคนเดียว

รับติดตั้งระบบเสียงแบ็คกราวน์

ชื่อผู้ตอบ:

ขอแจ้งเงื่อนไข Kerry Express ส่งพัสดุเก็บเงินปลายทางเท่านั้น

  1. ขนาดของกล่องพัสดุ กว้าง + ยาว + สูง รวมกันไม่เกิน 200 ซม. น้ำหนัก ไม่เกิน 25 กิโลกรัมต่อกล่อง
    ต้องลงกล่องหรือใส่ซองเอกสารเท่านั้น
  2. พัสดุที่ไม่รับจัดส่ง เช่น อาหารสด อาหารแห้ง ของเหลว ผลไม้ ต้นไม้ สิ่งของที่แตกหักง่าย สิ่งมีชีวิต สารเคมี สิ่งของที่มีมูลค่า เอกสารสำคัญ อาวุธ ค่ะ
  3. ในการคำนวณราคา ต้องอ้างอิงจากขนาด + น้ำหนักที่ ชัดเจนค่ะ และถ้าปลายทางเป็นพื้นที่ห่างไกลมีคิดค่าบริการเพิ่มค่ะ
  4. ค่าธรรมเนียมจากราคาเรียกเก็บปลายทาง 3%
  5. ค่าส่งตามขนาดกล่อง และ น้ำหนัก
Visitors: 2,035,134