BOSCH Wireless Microphone


 • Bosch MW1-HTX-F1
  รหัส : MW1-HTX-F1 ยี่ห้อ : Bosch MW1-HTX-F1 ไมค์โครโฟนไร้สาย Wireless Microphone ไมค์ลอยมือถือ ไมค์ลอยBosch

 • Bosch MW1-HMC
  ราคา 6,080 บาท

 • MW1-LTX-F2 Bosch
  รหัส : MW1-LTX-F2 ยี่ห้อ : Bosch MW1-LTX-F2 ไมค์ลอยแบบพกพาติดตัว ไมค์โครโฟนไร้สาย Wireless Microphone ไมค์ลอยBosch
  ราคา 16,000 บาท

 • Bosch MW1-RX-F1
  รหัส : MW1-RX-F1 ยี่ห้อ : Bosch MW1-RX-F1 เครื่องรับไมค์ลอย Wireless Microphone Receiver ไมค์โครโฟนไร้สาย Wireless Microphone ไมค์ลอยBosch
  ราคา 16,400 บาท

BOSCH Wireless Microphone

Visitors: 2,212,404