แอมป์ Behringer

เพาเวอร์แอมป์ Behringer


 • เพาเวอร์แอมป์ Behringer EP2000 EUROPOWER Amplifier, 2 x 1,000 W into 2Ω, 2 x 750 W into 4Ω, bridge mode 2,000 W into 4Ω

 • เพาเวอร์แอมป์ Behringer EPX-2800 EUROPOWER, 2 x 1400 W into 2Ω, 2 x 800 W into 4Ω, bridge mode 2800 Wa into 4Ω,Professional 2800-Watt Lightweight Stereo Power Amplifier

 • เพาเวอร์แอมป์ Behringer A500 ราคา, 2 x 300 W into 4Ω, 600 W into 8Ω in bridged mono operation, Professional 600-Watt Reference-Class Studio Power Amplifier

 • เพาเวอร์แอมป์ Behringer NU3000 ราคา , 2 x 1500 W into 2Ω, 2 x 900 W into 4Ω, bridge mode 3000 W into 4Ω, Ultra-Lightweight, High-Density 3000 W Power Amplifier

 • เพาเวอร์แอมป์ Behringer NU3000 dsp ราคา, Amplifier 2 x 1500 W into 2Ω, 2 x 900 W into 4Ω, 3000 W into 4Ω, Ultra-Lightweight, High-Density 3000-Watt Power Amplifier, with DSP Control and USB Interface

 • เพาเวอร์แอมป์ Behringer NU6000 ราคา, Amplifier 2 x 3100 W into 4Ω, 2 x 1600 W into 8Ω, The iNUKE NU6000, power amplifier packs 6,000 W

 • เพาเวอร์แอมป์ Behringer NU-6000 dsp ราคา, Amplifier 2 x 3100 W into 4Ω, 2 x 1600 W into 8Ω, Ultra-Lightweight, High-Density 6000W Power Amplifier, with DSP Control and USB Interface

 • เพาเวอร์แอมป์ Behringer NU-12000 ราคา, 2 x 6000 W into 2 Ω, 2 x 3400 W into 4Ω, 2 x 1700 W into 8Ω, เพาเวอร์แอมป์ Class-D technology with "near-zero" thermal buildup

 • เพาเวอร์แอมป์ Behringer NU-12000 dsp, Amplifier 2 x 6000 W into 2Ω, 2 x 3400 W into 4Ω, 2 x 1700 W into 8Ω, Ultra-Lightweight, High-Density 12000-Watt Power Amplifier

 • เพาเวอร์แอมป์ Behringer AX-6220 ราคา, Amplifier 2 x 1400-W power amplifier, เพาเวอร์แอมป์ dual-channel 2 x 1400-W power amplifier, Energy-Efficient, DSP-Powered and Ethernet/USB-Controlled 2600-Watt Low-Impedance Power Amplifier

 • เพาเวอร์แอมป์ Behringer AX-6240 ราคา Eurocom, Amplifier 2 x 2250-Watt power amplifier, เพาเวอร์แอมป์ Class-H amplifiers drive low-impedance loads down to 2Ω, Energy-Efficient, DSP-Powered and Ethernet/USB-Controlled 3000-Watt Low-Impedance Power Amplifier, EUROCOM AX6240

เพาเวอร์แอมป์ Behringer


 • เพาเวอร์แอมป์ Line 70/100v behringer
  เพาเวอร์แอมป์ Line 70/100v behringer

 • Behringer inuke NU-3000
  รหัส : inuke NU-3000 Behringer inuke NU-3000 เพาเวอร์แอมป์ Behringerเพาเวอร์แอมป์2 x 1500 Watts into 2 Ohms;2 x 900 Watts into 4 Ohms;3000 Watts into 4 Ohms (bridge mode) Ultra-L...

 • Code : NU3000DSPBehringer NU3000DSPเพาเวอร์แอมป์ Ultra-Lightweight, High-Density 3000-Watt Power Amplifier with DSP Control and USB Interfaceแอมพลิไฟเออร์กำลังขยาย 3000 วัตต์สูงพิเ...

 • Behringer inuke NU-6000
  รหัส : inuke NU-6000 Behringer inuke NU-6000 เพาเวอร์แอมป์ BehringerAmplifier 2 x 3100 Watts into 4 Ohms,เพาเวอร์แอมป์2 x 1600 Watts into 8 Ohms The iNUKE NU6000 power amplif...

 • Code : NU6000DSPBehringer NU6000DSPเพาเวอร์แอมป์ Ultra-Lightweight, High-Density 6000-Watt Power Amplifier with DSP Control and USB Interfaceเพาเวอร์แอมป์ 6000 วัตต์ ให้กำลังวัตต์ส...

 • Code : NU-12000 DSPBehringer NU-12000 DSPเพาเวอร์แอมป์ Ultra-Lightweight, High-Density 12000-Watt Power Amplifier with DSP Control and USB Interfaceให้กำลำวัตต์ 2 x 6000 วัตต์ที่ 2...

 • Behringer inuke NU-12000
  รหัส : NU-12000 Behringer NU-12000 เพาเวอร์แอมป์ Behringerเพาเวอร์แอมป์ 2 x 6000 Watts into 2 Ohms,2 x 3400 Watts into 4 Ohms,2 x 1700 Watts into 8 Ohms เพาเวอร์แอม...

 • เพาเวอร์แอมป์ Behringer EP2000.png
  Code : EP2000Behringer EP2000 2 x 1,000 Watts into 2 Ohms;2 x 750 Watts into 4 Ohms;2,000 Watts into 4 Ohms (bridge mode)

 • Behringer inuke NU-6000dps
  รหัส : inuke NU-6000 dsp Behringer inuke NU-6000 dsp เพาเวอร์แอมป์ BehringerAmplifier 2 x 3100 Watts into 4 Ohms,เพาเวอร์แอมป์2 x 1600 Watts into 8 Ohms Ultra-Lightweight, High...

 • Code : NU4 6000Behringer inuke NU4 6000PA AmplifiersiNUKENU4-6000Ultra-Lightweight,High-Density6000-Watt 4-Channel Power AmplifierDelivers 4 x 1500 Watts into 4 Ohms,4 x 750 Watts ...

 • Behringer AX-6240z Eurocom
  รหัส : AX-6240z Eurocom Behringer AX-6240z Eurocom เพาเวอร์แอมป์ Behringer2 x 900-Watt power amplifier with 70/100 V เพาเวอร์แอมป์dual-channel 2 x 900-Watt power amplifier wit...

 • Behringer A500
  รหัส : A500 Behringer A500 เพาเวอร์แอมป์ Behringer เพาเวอร์แอมป์2 x 300 Watts into 4 Ohms,600 Watts into 8 Ohms in bridged mono operation Professional 600-Watt Reference-Class S...

 • เพาเวอร์แอมป์ Behringer EPX-2800
  รหัส : EPX-2800Behringer EPX-2800 EUROPOWER เพาเวอร์แอมป์ BehringerEPX-2800 EUROPOWER Amplifier 2 x 1400 Watts into 2 Ohms;2 x 800 Watts into 4 Ohms;เพาเวอร์แอมป์2800 Watts into 4 ...

 • Behringer EPX-4000 EUROPOWER
  รหัส : EPX-4000 Behringer EPX-4000 EUROPOWER เพาเวอร์แอมป์ BehringerEPX-4000 EUROPOWER Amplifier 2 x 2000 Watts into 2 Ohms;2 x 1200 Watts into 4 Ohms;เพาเวอร์แอมป์4000 Watts int...

 • Behringer EP4000 EUROPOWER
  รหัส : EP4000 Behringer EP4000 EUROPOWER เพาเวอร์แอมป์ BehringerAmplifier 2 x 2,000 Watts into 2 Ohms;2 x 1,400 Watts into 4 Ohms;เพาเวอร์แอมป์4,000 Watts into 4 Ohms (bridge mo...

 • Code : AX-6240Behringer EUROCOM AX-6240เพาเวอร์แอมป์ Energy-Efficient, DSP-Powered and Ethernet/USB-Controlled 3000-Watt Low-Impedance Power Amplifier

 • Code : AX-6220Behringer AX-6220เพาเวอร์แอมป์ Energy-Efficient, DSP-Powered and Ethernet/USB-Controlled 2600-Watt Low-Impedance Power Amplifier22,00019,400