นโยบาย

นโยบายการจัดส่งสินค้า

 • ลูกค้าที่สั่งซื้อทางพัสดุเก็บเงินปลายทาง ลูกค้าจะต้องวางมัดจำสินค้าก่อนอย่างน้อยเป็นค่าขนส่งไปกลับในกรณีลูกค้าไม่ยอมรับสินค้าทางบริษัทจะไม่เสียหายจากค่าส่งไปไม่มีคนรับ (มีลูกค้าสั่งเล่นๆ ไม่รับสินค้าจำนวนมาก)
 • บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หรือเป็นพัสดเรียกเก็บเงินปลายทางจากลูกค้า ที่วางเงินมัดจำค่าส่งมาแล้วเท่านั้น
 • ลูกค้าจะได้รับการติดต่อจากพนักงานเพื่อแจ้งนัดหมายการจัดส่ง ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าให้ไว้ตอนทำการชำระเงิน
 • เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วพนักงานจะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการจัดส่งสินค้า (Tracking number) ไปทาง  Line หรือ Email
 • บริษัทฯจะจัดส่งสินค้า ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ เท่านั้น
 • กรณีลูกค้าต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง จะต้องแจ้งก่อนทางบริษัทส่งของไปยังบริษัทขนส่ง
 • กรณีลูกค้าต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งหลังจากทางบริษัทได้จัดส่งขนส่งไปแล้ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เพิ่มเติมตามเงือนไขบริษัทขนส่ง
 • ในการจัดส่งเป็นการส่งสินค้าเท่านั้นไม่มีการติดตั้ง สินค้ามีประกันตามยี้ห้อและรุ่นของสินค้า

ขอแจ้งเงื่อนไข Kerry Express ส่งพัสดุเก็บเงินปลายทางเท่านั้น
 • ขนาดของกล่องพัสดุ กว้าง + ยาว + สูง รวมกันไม่เกิน 200 ซม. น้ำหนัก ไม่เกิน 25 กิโลกรัมต่อกล่อง 
 • ต้องลงกล่องหรือใส่ซองเอกสารเท่านั้น  
 • พัสดุที่ไม่รับจัดส่ง เช่น อาหารสด อาหารแห้ง ของเหลว ผลไม้ ต้นไม้ สิ่งของที่แตกหักง่าย สิ่งมีชีวิต สารเคมี สิ่งของที่มีมูลค่า เอกสารสำคัญ อาวุธ ค่ะ 
 • ในการคำนวณราคา ต้องอ้างอิงจากขนาด + น้ำหนักที่ ชัดเจนค่ะ และถ้าปลายทางเป็นพื้นที่ห่างไกลมีคิดค่าบริการเพิ่มค่ะ 
 
 
 
 
Visitors: 2,071,166