นโยบาย

นโยบายการจัดส่งสินค้า

  • ลูกค้าที่สั่งซื้อทางพัสดุเก็บเงินปลายทาง ลูกค้าจะต้องวางมัดจำสินค้าก่อนอย่างน้อยเป็นค่าขนส่งไปกลับในกรณีลูกค้าไม่ยอมรับสินค้าทางบริษัทจะไม่เสียหายจากค่าส่งไปไม่มีคนรับ (มีลูกค้าสั่งเล่นๆ ไม่รับสินค้าจำนวนมาก)
  • บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หรือเป็นพัสดเรียกเก็บเงินปลายทางจากลูกค้า ที่วางเงินมัดจำค่าส่งมาแล้วเท่านั้น
  • ลูกค้าจะได้รับการติดต่อจากพนักงานเพื่อแจ้งนัดหมายการจัดส่ง ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าให้ไว้ตอนทำการชำระเงิน
  • เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วพนักงานจะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการจัดส่งสินค้า (Tracking number) ไปทาง  Line หรือ Email
  • บริษัทฯจะจัดส่งสินค้า ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ เท่านั้น
  • กรณีลูกค้าต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง จะต้องแจ้งก่อนทางบริษัทส่งของไปยังบริษัทขนส่ง
  • กรณีลูกค้าต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งหลังจากทางบริษัทได้จัดส่งขนส่งไปแล้ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เพิ่มเติมตามเงือนไขบริษัทขนส่ง
  • ในการจัดส่งเป็นการส่งสินค้าเท่านั้นไม่มีการติดตั้ง สินค้ามีประกันตามยี้ห้อและรุ่นของสินค้า

https://goo.gl/maps/TZS6b831JwvTUiKFA

26 เย็น

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เมื่อคุณเข้าชมและดำเนินการใด ๆ กับเว็บไซต์ของเรา หรือสื่อสารหรือติดต่อเรา เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปันและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณ ("ข้อมูลส่วนบุคคล") สรุปประเด็นสำคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะสรุปแนวทางการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราและสิทธิที่เกี่ยวข้องกับคุณ

วัตถุประสงค์ในการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เหล่านี้ และเท่าที่เราสามารถทำตามพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล หากจำเป็น เราจะขอความยินยอมล่วงหน้าจากคุณในการประมวลผล

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลใดบ้าง

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงบุคคลเหล่านี้

สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณมีสิทธิบางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่น ซึ่งสิทธิเหล่านี้อาจรวมถึง