เพาเวอร์แอมป์ NPE

เพาเวอร์แอมป์ NPE ราคา เพาเวอร์แอมป์ เพาเวอร์แอมป์กลางแจ้ง ราคา แอ ม ป์ บ้านหม้อ ราคา เพา เวอร์ npe เครื่องขยายเสียง npe เครื่องเสียงกลางแจ้ง ราคา แอ ม ป์ บ้านหม้อ ราคา เพา เวอร์ npe เครื่องขยายเสียง npe  http://www.mynpe.com/mynpe/Leaflet/LeafletNPE.pdf

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง http://www.mynpe.com/mynpe/home1.php

เพาเวอร์แอมป์ NPE

POWERAMP NPE

ความรู้เกี่ยวกับ เพาเวอร์ แอมปลิฟายเออร์ Power Amplifier
เครื่องขยายเสียงหรือ เพาเวอร์แอมป์ เป็นเครื่องวงจร อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้เพื่อเพิ่มขนาดสัญญาณของอินพุต ไปยังเอาต์พุท เพื่อให้มีขนาดความดังของสัญญาณเสียงออกลำโพงให้ดังมากกว่าเดิมหลายเท่าตัว

 ปัจจุบันนี้ เพาเวอร์แอมป์ หรือเครื่องขยายเสียง ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย Solid state transistors เช่น bipolar junction transistors  มีเครื่องขยายเสียงอีกแบบที่ถือกำเนิดมาไม่นานมานี้ก็คือ Mosfet หรือไทยๆ เรียกว่าเพาเวอร์มอสเฟต เป็น ทรานซิสเตอร์แบบ metal oxide semiconductor field effect transistor.คิดค้นโดย Julius Edgar Lilienfeld ในปีพ. ศ. 2468 มีทั้งวงจรแบบดิจิตอลและอนาล็อก

Visitors: 2,199,959