เพาเวอร์แอมป์ BOSSTECH


  • BOSSTECH MICRO-TECH 3600VZ
    รหัส : MICRO-TECH 3600VZ BOSSTECH MICRO-TECH 3600VZMAIN POWER AMPLIFIER MICRO - TECH 3600 VZ SERIES Maximun power 1450 W + 1450 W RMS/ 8 Ohms /ch 2650 W + 2650 W RMS/ 8 Ohms THD 0...
แอม ราคา เพาเวอร์คลาสดีกลางแจ้ง ขายแอมป์บ้าน ชุดเพาเวอร์แอมป์ กลางแจ้ง แอมป์ขยายกลางแจ้ง เบสพาวเวอร์ แอมป์ wartech ราคาขยายเสียง  เครื่องไฟกลางแจ้ง เพาเวอร์กลางแจ้ง ราคาพาวเวอร์กลางแจ้ง คลาสดีกลางแจ้ง วอร์เทค ราคาแอมป์ขยายเสียง เพาว์แอมป์ เพาเวอร์คลาส d ชุดขยายเสียง