Motorized Screen

Motorized Screen


 • Vertex Motorized Screen.JPG
  รหัส : Motorized Screen-100 Vertex Motorized Screen-100 จอมอเตอร์ไฟฟ้า 100 นิ้ว เนื้อจอ MW ขนาด 3:4
  ราคา 9,000 บาท

 • Vertex Motorized Screen-120
  รหัส : Motorized Screen-120 Vertex Motorized Screen-120 VERTEX จอมอเตอร์ไฟฟ้า จอมอเตอร์ไฟฟ้า -120 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 4:3
  ราคา 10,500 บาท

 • Vertex Motorized Screen-200
  รหัส : Motorized Screen-200 Vertex Motorized Screen-200 VERTEX จอมอเตอร์ไฟฟ้า 200 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 3:4
  ราคา 36,600 บาท

 • Vertex Motorized Screen-250
  รหัส : Motorized Screen-250 Vertex Motorized Screen-250 VERTEX จอมอเตอร์ไฟฟ้า 250 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 3:4
  ราคา 138,000 บาท

 • Vertex Motorized Screen 300
  รหัส : Motorized Screen-300 Vertex Motorized Screen-300 VERTEX จอมอเตอร์ไฟฟ้า 300 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 3:4
  ราคา 164,000 บาท
Visitors: 2,212,405