Motorized Screen

Motorized Screen


  • Vertex Motorized Screen.JPG
    รหัส : Motorized Screen-100 Vertex Motorized Screen-100 จอมอเตอร์ไฟฟ้า 100 นิ้ว เนื้อจอ MW ขนาด 3:4
    ราคา 9,000 บาท

  • Vertex Motorized Screen-120
    รหัส : Motorized Screen-120 Vertex Motorized Screen-120 VERTEX จอมอเตอร์ไฟฟ้า จอมอเตอร์ไฟฟ้า -120 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 4:3
    ราคา 10,500 บาท

  • Vertex Motorized Screen-200
    รหัส : Motorized Screen-200 Vertex Motorized Screen-200 VERTEX จอมอเตอร์ไฟฟ้า 200 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 3:4
    ราคา 36,600 บาท

  • Vertex Motorized Screen-250
    รหัส : Motorized Screen-250 Vertex Motorized Screen-250 VERTEX จอมอเตอร์ไฟฟ้า 250 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 3:4
    ราคา 138,000 บาท

  • Vertex Motorized Screen 300
    รหัส : Motorized Screen-300 Vertex Motorized Screen-300 VERTEX จอมอเตอร์ไฟฟ้า 300 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 3:4
    ราคา 164,000 บาท
Visitors: 2,088,787