Power Mixer เพาเวอร์มิกเซอร์

ออกแบบ ติดตั้ง ระบบเสียง ร้านอาหาร งานคอนเสิร์ต เล็ก ใหญ่ ผับ บาร์ทุกรูปแบบ ระบบ แสง สี เสียง เสียงตามสาย ภายในและนอกอาคาร

ออกแบบ ติดตั้ง ระบบเสียง ร้านอาหาร งานคอนเสิร์ต เล็ก ใหญ่ ผับ บาร์ทุกรูปแบบ ระบบ แสง สี เสียง เสียงตามสาย ภายในและนอกอาคาร

Power Mixer
เพาเวอร์ มิกเซอร์

  

  

เพาเวอร์มิกเซอร์: อุปกรณ์สำคัญในระบบเสียง

เพาเวอร์มิกเซอร์ (Power Mixer) เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ถูกใช้ในระบบเสียงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในการแสดงสด การบันทึกเสียง หรือการใช้งานในสถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียน โบสถ์ หรือห้องประชุม เพาเวอร์มิกเซอร์ทำหน้าที่รวมสัญญาณเสียงจากแหล่งต่างๆ และขยายเสียงให้มีพลังงานมากพอที่จะขับลำโพงได้ นี่คือบทความที่จะแนะนำและอธิบายถึงการทำงาน ประเภท และประโยชน์ของเพาเวอร์มิกเซอร์อย่างละเอียด

ส่วนประกอบหลักของเพาเวอร์มิกเซอร์

เพาเวอร์มิกเซอร์ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักหลายส่วนที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างและขยายเสียงให้มีคุณภาพ ส่วนประกอบเหล่านี้ได้แก่:

 1. ช่องสัญญาณเข้า (Input Channels): ใช้ในการรับสัญญาณเสียงจากแหล่งต่างๆ เช่น ไมโครโฟน เครื่องดนตรี หรืออุปกรณ์เสียงอื่นๆ
 2. แผงควบคุมเสียง (Control Panel): ประกอบด้วยปุ่มหมุนและสไลด์ต่างๆ ที่ใช้ในการปรับแต่งเสียง เช่น การปรับระดับเสียง (Volume), การปรับโทนเสียง (Tone), และการปรับความถี่ (EQ)
 3. ภาคขยายเสียง (Power Amplifier): ทำหน้าที่ขยายสัญญาณเสียงที่ได้รับมาให้มีพลังงานมากพอที่จะขับลำโพง
 4. ช่องสัญญาณออก (Output Channels): ใช้ในการส่งสัญญาณเสียงที่ถูกขยายแล้วไปยังลำโพง

ประเภทของเพาเวอร์มิกเซอร์

เพาเวอร์มิกเซอร์สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทตามลักษณะการใช้งานและฟังก์ชันที่มี ได้แก่:

 1. เพาเวอร์มิกเซอร์แบบพื้นฐาน (Basic Power Mixer): เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปที่ไม่ต้องการฟังก์ชันซับซ้อน มีช่องสัญญาณเข้าและออกเพียงพอสำหรับการใช้งานพื้นฐาน
 2. เพาเวอร์มิกเซอร์แบบดิจิตอล (Digital Power Mixer): มาพร้อมกับเทคโนโลยีดิจิตอลที่ช่วยให้การปรับแต่งเสียงทำได้ง่ายและแม่นยำมากขึ้น มักมีฟังก์ชันเสริมเช่น เอฟเฟ็กต์เสียงดิจิตอล (Digital Effects) และการเชื่อมต่อผ่าน USB หรือ MIDI
 3. เพาเวอร์มิกเซอร์แบบพกพา (Portable Power Mixer): มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องเคลื่อนย้ายบ่อยๆ เช่น การแสดงสดนอกสถานที่

การใช้งานเพาเวอร์มิกเซอร์ในสถานการณ์ต่างๆ

เพาเวอร์มิกเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีความหลากหลายในการใช้งาน และสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ เช่น:

การแสดงสด (Live Performance)

ในการแสดงสด เพาเวอร์มิกเซอร์ทำหน้าที่สำคัญในการรวมเสียงจากไมโครโฟนและเครื่องดนตรีต่างๆ และปรับแต่งให้เสียงที่ออกมามีคุณภาพและความสมดุล การใช้เพาเวอร์มิกเซอร์ที่มีภาคขยายเสียงในตัวช่วยลดความยุ่งยากในการตั้งค่าระบบเสียง เนื่องจากไม่ต้องใช้แอมพลิฟายเออร์แยกต่างหาก

การบันทึกเสียง (Recording)

เพาเวอร์มิกเซอร์ที่มีฟังก์ชันการเชื่อมต่อผ่าน USB หรือ MIDI สามารถใช้ในการบันทึกเสียงลงในคอมพิวเตอร์ได้ โดยสัญญาณเสียงที่ถูกบันทึกจะมีความคมชัดและไม่มีสัญญาณรบกวน ทำให้ง่ายต่อการนำไปใช้ในการผลิตเพลงหรือสื่อมัลติมีเดียอื่นๆ

การใช้งานในสถานที่ต่างๆ

เพาเวอร์มิกเซอร์ถูกใช้ในสถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียน โบสถ์ หรือห้องประชุม เพื่อช่วยในการขยายเสียงและทำให้เสียงมีความชัดเจน การใช้เพาเวอร์มิกเซอร์ช่วยให้การประชุมหรือกิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

การเลือกเช่าเพาเวอร์มิกเซอร์

การเลือกซื้อเพาเวอร์มิกเซอร์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของคุณ ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น:

 1. จำนวนช่องสัญญาณเข้าและออก: ควรเลือกเพาเวอร์มิกเซอร์ที่มีจำนวนช่องสัญญาณเพียงพอสำหรับการใช้งานของคุณ
 2. กำลังขยาย (Wattage): เลือกเพาเวอร์มิกเซอร์ที่มีกำลังขยายเหมาะสมกับขนาดของสถานที่และลำโพงที่คุณใช้
 3. ฟังก์ชันเสริม: หากคุณต้องการฟังก์ชันเพิ่มเติม เช่น เอฟเฟ็กต์เสียงดิจิตอล หรือการเชื่อมต่อผ่าน USB ควรเลือกเพาเวอร์มิกเซอร์ที่มีฟังก์ชันเหล่านี้
 4. คุณภาพเสียง: ควรเลือกเพาเวอร์มิกเซอร์ที่มีคุณภาพเสียงดีและไม่มีสัญญาณรบกวน

สรุป

เพาเวอร์มิกเซอร์เป็นอุปกรณ์สำคัญที่มีบทบาทในการสร้างและขยายเสียงในระบบเสียงต่างๆ ด้วยความสามารถในการรวมสัญญาณเสียงจากแหล่งต่างๆ และขยายเสียงให้มีพลังงานมากพอที่จะขับลำโพง เพาเวอร์มิกเซอร์จึงเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้สำหรับการแสดงสด การบันทึกเสียง และการใช้งานในสถานที่ต่างๆ การเลือกซื้อเพาเวอร์มิกเซอร์ที่เหมาะสมจะช่วยให้การใช้งานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ