Mixer มิกเซอร์

อนาล็อกมิกเซอร์ของยามาฮ่าให้เสียงดีเยี่ยมที่มีคุณภาพสูงสุด มีตั้งแต่มิกเซอร์พกพาขนาดกระทัดรัดไปจนถึงชุดมืออาชีพสำหรับการแสดงสดที่มี SPX เอฟเฟ็กต์ในตัว

ดิจิตอลมิกเซอร์สำหรับการแสดงสด,การถ่ายทอดเสียง,การทำเซอร์ราวด์,การติดตั้ง และมีโปรแกรมเสียงมากมายหลายแบบ มิกเซอร์ของยามาฮ่าได้รับการยอมรับจากวิศวกรและโปรดิวเซอร์ทั่วโลกว่าเป็นมิกเซอร์ที่เชื่อใจได้ ให้เสียงดีเยี่ยมและใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติ
Mixer มิกเซอร์

จำหน่ายเครื่องเสียง ออกแบบ ติดตั้ง ระบบเสียง ร้านอาหาร งานคอนเสิร์ต เล็ก ใหญ่ ผับ บาร์ทุกรูปแบบ ระบบ แสง สี เสียง เสียงตามสาย ภายในและนอกอาคาร ระบบห้องประชุม ไมค์ประชุม

ออกแบบ ติดตั้ง ระบบเสียง ร้านอาหาร งานคอนเสิร์ต เล็ก ใหญ่ ผับ บาร์ทุกรูปแบบ ระบบ แสง สี เสียง เสียงตามสาย ภายในและนอกอาคาร ระบบห้องประชุม ไมค์ประชุม

ปุ่มต่างๆบนมิกซ์เซอร์เสียง

มิกเซอร์เสียง (Sound Mixer) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับแต่งและควบคุมเสียงในงานดนตรีหรืองานเสียงต่าง ๆ มีปุ่มต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมและปรับแต่งเสียงต่าง ๆ ได้ตามต้องการ นี่คือบางปุ่มที่พบบนมิกซ์เซอร์เสียง:

 1. **Input Gain (Trim) Knobs**: ปุ่มหมุนเพื่อปรับระดับเสียงขาเข้า (input level) ของแต่ละช่องเสียง (channel). ใช้เพื่อควบคุมระดับเสียงเข้าโดยไม่ให้เกินระดับที่ต้องการ.
 2. **Channel Faders**: ปุ่มควบคุมระดับเสียงของแต่ละช่องเสียง (channel) ในระดับต่าง ๆ จากเงียบถึงเสียงเต็มที่.
 3. **Equalization (EQ) Knobs**: ปุ่มหมุนที่ช่วยปรับค่าความถี่ (แบบ Low, Mid, High) ของเสียงบนแต่ละช่องเสียง. เช่น ปรับความถี่เสียงต่ำ (bass) หรือสูง (treble).
 4. **Auxiliary Sends (AUX Sends)**: ปุ่มหมุนที่ใช้ส่งสัญญาณเสียงไปยังระบบโซนหรือเอฟเฟคอื่น ๆ นอกจากส่งเสียงไปยังเสียงหลัก (main mix).
 5. **Pan Knobs**: ปุ่มหมุนเพื่อควบคุมทิศทางของเสียงในห้องจากซ้ายไปขวา.
 6. **Solo Buttons**: ปุ่มที่ใช้เพื่อฟังเสียงของช่องนั้น ๆ โดยเร็ว ๆ.
 7. **Mute Buttons**: ปุ่มที่ใช้ปิดเสียงช่องนั้น ๆ โดยระบบหยุดส่งเสียงออก.
 8. **Subgroup Assign Buttons**: ปุ่มที่ช่วยกำหนดช่องเสียงให้ส่งไปยังกลุ่มย่อย (subgroup) เพื่อควบคุมรวมและปรับแต่งเสียงของหลายช่องพร้อมกัน.
 9. **Main Mix Fader**: ปุ่มควบคุมระดับเสียงหลัก (main mix) ที่จะส่งออกไปยังระบบเสียงหลักของงาน.
 10. **Effect (FX) Sends**: ปุ่มที่ใช้ส่งสัญญาณเสียงไปยังเอฟเฟคเสียง เช่น รีเวิร์บ, เดลเลย์, คอมเพรสเซอร์.
 11. **Master Volume**: ปุ่มควบคุมระดับเสียงหลัก (main mix) ที่จะส่งออกไปยังระบบเสียงสุดท้าย.
 12. **Subgroup Faders**: ปุ่มควบคุมระดับเสียงของกลุ่มย่อย (subgroup) ที่ช่วยให้คุณปรับแต่งเสียงของชุดช่องที่กำหนด.
 13. **Transport Controls**: ปุ่มควบคุมการเล่นและบันทึกสัญญาณเสียง (ในกรณีมิกเซอร์ดิจิตอล).
 14. **Metering**: หน้าจอหรือไฟแสดงผลระดับเสียงของแต่ละช่องเสียง.
 15. **Phantom Power**: ปุ่มที่ใช้เปิดหรือปิดพาวเวอร์ฟอร์การให้กำลังไฟให้กับไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ (condenser microphone).

  ขึ้นอยู่กับรุ่นและยี่ห้อของมิกเซอร์เสียง เป็นไปได้ที่จะมีปุ่มและความสามารถอื่น ๆ อีกมาก ๆ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและความต้องการของผู้ใช้.

Visitors: 2,200,334