ค่าการซับเสียงของวัสดุ ( STC )


แสดงค่าการดูดซับเสียงที่ดี

Sound Transmission Class(STC)

ค่าSTC คุณภาพ      ลักษณะ
50-60 ดีมากที่สุด ได้ยินเสียงที่แผ่วเบามาก
40-50 ดีมาก ได้ยินเสียงพูดดังแผ่วเบา
35-40 ดี ได้ยินเสียงพูดดัง แ​​ต่แทบจะไม่เข้าใจ
30-35 เกีือบดี เสียงพูดดังเข้าใจค่อนข้างดี
25-30 แย่ เสียงพูดปกติเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน
20-25 แย่มาก ไดยินอย่างชัดเจน

 

สื่อกลางนำเสียง  ความเร็วในการเดินทางของเสียง(เมตร/นาที)
กระจก  5300
เหล็ก  5200
ไม้  4200
คอนกรึด  3700
อากาศ  343
ทราย  200
ยาง(อ่อน)  50

Knowledge Audio ความรู้เรื่องเสียง