ไมค์ ประชุม NPE


 • NPE CF-50CR
  Code : CF-50CR NPE CF-50CR ไมค์ประธาน ไมค์ประชุม ฐานไมค์มีลำโพงสำหรับฟังการประชุม ปิดเสียงลำโพงเองขณะพูดป้องกันเสียงหอนมีปุ่มปรับดังเบาของเสียง ก้านไมค์ยาว 48 cm. มีช่องแจ็คต่อหูฟั...
  ราคา 3,100 บาท

 • 310X180.png
  Code : CF-50DR NPECF-50DRชุดผู้ร่วมประชุม CF-50DR NPE
  ราคา 3,100 บาท

 • 1348285624.jpg
  Code : CF-50A NPENPE CF-50Aแอมป์ชุดประชุม CF-50A NPE
  ราคา 8,500 บาท

 • 310X180.jpg
  Code : CF-50AT NPE NPE CF-50AT CONFERENCE AMPLIFIER CF-50AT NPE
  ราคา 10,000 บาท

 • 1348285624.jpg
  Code : CF-5MD NPENPE CF-5MDNPE DELEGATE MICROPHONE CF-5MD
  ราคา 4,700 บาท

 • NPE CF-5MC
  Code : CF-5MC NPE NPE CF-5MD NPE CHAIRMAN MICROPHONE CF-5MC
  ราคา 4,700 บาท

 • 1348285624.jpg
  Code : CF-4MD NPENPE CF-4MDชุดผู้ร่วมประชุมแบบดิจิตอล CF-4MD NPE
  ราคา 4,500 บาท

 • NPE CF-4MS
  Code : CF-4MS NPENPE CF-4MSชุดควบคุมไมค์ประชุมแบบดิจิตอล CF-4MS NPE
  ราคา 6,500 บาท

 • NPE CF-5MS
  Code : CF-5MS NPENPE CF-5MSNPE DIGITAL CONFERENCE CONTROL CF-5MS
  ราคา 8,500 บาท

 • NPE CC-5MT
  Code : CC-5MT M-TYPECC-5MT M-TYPENPE CONFERENCE CAMERA CC-5MT M-TYPE
  ราคา 8,500 บาท

 • 1348285624.jpg
  Code : CF-5MB M-TYPECF-5MB M-TYPENPE CONFERENCE BOOSTER CF-5MB M-TYPE
  ราคา 6,000 บาท

 • 1348285624.jpg
  Code : PD-200MNPE PD-200MNPE PODIUM AMPLIFIER PD-200M
  ราคา 16,500 บาท

 • ราคา 0 บาท