พื้นที่การฟังที่ดี

The Listening Area(พื้นที่การฟังที่ดี)

Toe-in Speaker Set-Up

การจัดตั้งลำโพงแบบง่ายๆ คำนึงถึงผู้ฟังเป็นหลัก แบบ toe in คือการติดตั้งที่ถูกวิธี และให้หลีกหลีกเลี่ยง การติดตั้งแบบ toe out