ระบบเสียง PA

ระบบเสียง PA

หลักๆ ระบบประกอบไปด้วย

ตัวแปลงสัญญาณ Transducer
   ก็คือตัวแปลงสัญญาณจากแหล่งต่างๆ เช่นจากไมค์โครโฟนหรืออุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณไฟฟ้าแบบอื่นๆ เช่น กีต้าร์ไฟฟ้า กลองไฟฟ้า เครื่องเล่นเสียงต่างๆ เช่น Cd Player ฯลฯ ตัวแปลงสัญญาณจะทำการเปลี่ยนความแตกต่างของด้านความถี่ของเสียง เช่น กายภาพของความยาวคลื่นหรือขนาดความดังของเสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า เพื่อส่งต่อให้กับอุปกรณ์ต่อไป
Audio Mixer มิกเซอร์
   เครื่องผสมสัญญาณเสียงเป็นการรวมสัญญาณจากแหล่งต่างๆเข้ามารวมกันไว้ในไลน์เดียวกันหรือที่กำหนด เป็นการประมวลผลทางสัญญาณทางไฟฟ้าที่ถูกแปลงจากคลื่นเสียงจากแหล่งต่างๆ อาจเป็นการผสมแบบอนาล็อกหรือเป็นแบบดิจิทัลขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องมิกเซอร์ เป็นการผสมผสานจากแหล่งเสียงหลายแบบ หลายๆแหล่ง เช่นงานแสดงสดหรือถ่ายทอดสดควบคุมโดยวิศวกรเสียงโดยใช้คอนโซลมิกเซอร์หรือจากซอฟต์แวร์ มิกเสียงที่ได้รับการผสมสัญญาณรวมถึงอุปกรณ์จากเครื่องมืออื่นๆทางด้านเสียง เช่นจากแหล่งไมโครโฟน (สำหรับกลองชุด , นักร้องนำและเครื่องมือแหลงกำเหนิดเสียงอะคูสติกเปียโน ,แซกโซโฟนเครื่องดนตรีอื่น กีต้าร์ เบสไฟฟ้า ) และสื่อที่บันทึกเสียงที่บันทึกไว้ล่วงหน้าแล้วเช่นเพลงในซีดีหรือเครื่องเล่นเสียงดิจิตอล อื่นๆ แหล่ง เสียงต่างๆเหล่านี้จะได้รับการผสมและ ปรับเสียงเบสและการตอบสนองเสียงแหลมและส่งไปยังหน่วยประมวลผลให้เข้ากัน เป็นหนึ่งเดียวกัน อาจออกมาเป็น 1 เอาท์พุท หรือ หลายๆ เอาท์พุท ขึ้นอยู่กับคุณสมบัตรของมิกเซอร์นั้นๆสัญญาณเอาท์พุทนี้ ถูกส่งไปยังภาคขยายและทำซ้ำแล้วส่งไปยังระบบของลำโพง วิศวกรเสียงจะช่วยมิกให้เกิดการสมดุลของแหล่งเสียงต่างๆจากเสียง
การขยายสัญญาณ Amplifies
   **การขยายสัญญาณ (Amplification): เทคโนโลยีที่ทำให้เสียงและสัญญาณมีคุณภาพเพิ่มขึ้น** 

การขยายสัญญาณ (Amplification) เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในหลายแวดวงชีวิตที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในปัจจุบัน สิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างน่าจะรู้จักกันดีคือเครื่องขยายเสียง (Amplifier) ที่ใช้ในระบบเสียงทุกรูปแบบ เริ่มตั้งแต่เครื่องเสียงบ้าน ระบบเสียงในรถยนต์ และจนถึงระบบเสียงมหาวิทยาลัยหรือการแสดงสดใหญ่ๆ การขยายสัญญาณไม่เฉพาะเสียงเท่านั้น ยังรวมถึงสัญญาณไฟฟ้าและสัญญาณความถี่สูง เช่นสัญญาณวิทยุและสัญญาณโทรทัศน์ด้วย

**บทนำ**

การขยายสัญญาณเป็นกระบวนการที่ทำให้เราสามารถเพิ่มความแรงและคุณภาพของสัญญาณที่เราต้องการ โดยที่ไม่ทำให้มีการเสียหายในคุณภาพของสัญญาณเดิม กระบวนการนี้มีความสำคัญอย่างมากในหลายด้านของเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ในบทความนี้เราจะพิจารณาถึงความสำคัญของการขยายสัญญาณและวิธีการที่ใช้ในการทำให้สัญญาณเสียงและสัญญาณไฟฟ้ามีคุณภาพเพิ่มขึ้น

**การขยายสัญญาณในระบบเสียง**

ในระบบเสียง เครื่องขยายเสียง (Amplifier) มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มระดับเสียงที่เป็นมิตรต่อหูมากขึ้น โดยไม่ทำให้เสียงมีสแตร์เตอริโอหรือลดคุณภาพ ความสามารถในการขยายสัญญาณและความถูกต้องในการทำเสียงที่สะอาดมีความสำคัญในการเลือกเครื่องขยายเสียงที่เหมาะสมกับการใช้งาน เราพบเครื่องขยายเสียงในทุกส่วนของชีวิตประจำวัน เช่นในเครื่องเสียงบ้าน ระบบเสียงในรถยนต์ หรือระบบเสียงที่ใช้ในการแสดงสด

**การขยายสัญญาณในระบบไฟฟ้า**

การขยายสัญญาณไม่จำกัดเฉพาะเสียง แต่ยังเกี่ยวข้องกับสัญญาณไฟฟ้า ยกตัวอย่างเช่นการขยายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Networks) ซึ่งทำให้เราสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและแชร์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมพื้นที่กว้างมีความสำคัญสำหรับองค์กรและธุรกิจ ที่ต้องการเครือข่ายที่เสถียรและมีความเร็วสูง

**การขยายสัญญาณในการแพทย์และวิทยาศาสตร์**

ในอุตสาหกรรมแพทย์และวิทยาศาสต

ร์ การขยายสัญญาณมีบทบาทสำคัญในการรักษาผู้ป่วยและในการทำการวิจัย ยกตัวอย่างเช่นการใช้การขยายสัญญาณเพื่อตรวจสอบสัญญาณร่างกายหรือการทำภาพเอกซเรย์เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างภายในร่างกาย

**การขยายสัญญาณในการสื่อสาร**

การสื่อสารในยุคที่เราอาศัยเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญ การขยายสัญญาณทำให้สามารถส่งข้อมูลไปยังที่อื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่นการใช้เครื่องขยายสัญญาณในระบบโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้สามารถคุยกับคนในที่ไกลๆ ได้อย่างชัดเจน

**สรุป**

การขยายสัญญาณเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในหลายด้านของชีวิตประจำวัน เราพบเครื่องขยายเสียงและเครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้าในหลายสถานการณ์ เราใช้มันในระบบเสียง เครือข่ายไร้สาย การแพทย์ วิทยาศาสตร์ และการสื่อสาร เครื่องขยายสัญญาณช่วยให้เราสามารถเพิ่มความแรงและคุณภาพของสัญญาณเพื่อให้การใช้งานของเราดียิ่งขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีการขยายสัญญาณยังคงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและมีความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในอนาคต
Output Speakers ลำโพง