ระบบเสียง PA

ระบบเสียง PA

หลักๆ ระบบประกอบไปด้วย

ตัวแปลงสัญญาณ Transducer
   ก็คือตัวแปลงสัญญาณจากแหล่งต่างๆ เช่นจากไมค์โครโฟนหรืออุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณไฟฟ้าแบบอื่นๆ เช่น กีต้าร์ไฟฟ้า กลองไฟฟ้า เครื่องเล่นเสียงต่างๆ เช่น Cd Player ฯลฯ ตัวแปลงสัญญาณจะทำการเปลี่ยนความแตกต่างของด้านความถี่ของเสียง เช่น กายภาพของความยาวคลื่นหรือขนาดความดังของเสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า เพื่อส่งต่อให้กับอุปกรณ์ต่อไป
Audio Mixer มิกเซอร์
   เครื่องผสมสัญญาณเสียงเป็นการรวมสัญญาณจากแหล่งต่างๆเข้ามารวมกันไว้ในไลน์เดียวกันหรือที่กำหนด เป็นการประมวลผลทางสัญญาณทางไฟฟ้าที่ถูกแปลงจากคลื่นเสียงจากแหล่งต่างๆ อาจเป็นการผสมแบบอนาล็อกหรือเป็นแบบดิจิทัลขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องมิกเซอร์ เป็นการผสมผสานจากแหล่งเสียงหลายแบบ หลายๆแหล่ง เช่นงานแสดงสดหรือถ่ายทอดสดควบคุมโดยวิศวกรเสียงโดยใช้คอนโซลมิกเซอร์หรือจากซอฟต์แวร์ มิกเสียงที่ได้รับการผสมสัญญาณรวมถึงอุปกรณ์จากเครื่องมืออื่นๆทางด้านเสียง เช่นจากแหล่งไมโครโฟน (สำหรับกลองชุด , นักร้องนำและเครื่องมือแหลงกำเหนิดเสียงอะคูสติกเปียโน ,แซกโซโฟนเครื่องดนตรีอื่น กีต้าร์ เบสไฟฟ้า ) และสื่อที่บันทึกเสียงที่บันทึกไว้ล่วงหน้าแล้วเช่นเพลงในซีดีหรือเครื่องเล่นเสียงดิจิตอล อื่นๆ แหล่ง เสียงต่างๆเหล่านี้จะได้รับการผสมและ ปรับเสียงเบสและการตอบสนองเสียงแหลมและส่งไปยังหน่วยประมวลผลให้เข้ากัน เป็นหนึ่งเดียวกัน อาจออกมาเป็น 1 เอาท์พุท หรือ หลายๆ เอาท์พุท ขึ้นอยู่กับคุณสมบัตรของมิกเซอร์นั้นๆสัญญาณเอาท์พุทนี้ ถูกส่งไปยังภาคขยายและทำซ้ำแล้วส่งไปยังระบบของลำโพง วิศวกรเสียงจะช่วยมิกให้เกิดการสมดุลของแหล่งเสียงต่างๆจากเสียง
การขยายสัญญาณ Amplifies
   
Output Speakers ลำโพง
   
Visitors: 2,187,980