YAMAHA 8 VXS5 ตู้ ลำโพง ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้าน สปา นวด

Code : 8 YAMAHA MA2120 - 8 VXS5 

YAMAHA YAMAHA MA2120-8VXS5  

YAMAHA YAMAHA MA2120 เครื่องเสียง 1 เครื่อง 

YAMAHA VXS5 ลำโพง = 8 ตู้

ระบบ เครื่องเสียง ลำโพง ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้าน สปา นวด โรงแรม

มีทั้งสีขาว และดำ
ราคา 104,000 บาท
ราคา 0 บาท
จำนวน:
Visitors: 2,126,142