ระบบเสียงประกาศ TOA A-1803

รหัส : A-1803   

TOA A-1803    

เพาเวอร์แอมป์ TOA A-1803    

เพาเวอร์แอมป์ 30W 2 โซน แอมป์ระบบเสียงประกาศ TOA A-1803     

Mixer Power Amplifiers 30W   

Frequency Response 50 Hz - 20 kHz (±3 dB)   

Distortion 2 % or less at 1 kHz, rated power   

Input : MIC 1: -60 dB(*1), 600 Ω, electronically-balanced,

combined type of XLR-3-31 equivalent and phone jack, DIN socket (5 pins)

MIC 2 - 3: -60 dB(*1), 600 Ω, electronically-balanced,

combined type of XLR-3-31 equivalent and phone jack

AUX 1 (MOH): -20 dB(*1), 10 kΩ, unbalanced, RCA pin jack

AUX 2: -20 dB(*1), 10 kΩ, unbalanced, RCA pin jack

AUX 3: -20 dB(*1), 10 kΩ, unbalanced, combined type of XLR-3-31 and phone jack

TEL(*2): -20 dB(*1), 10 kΩ, electronically-balanced, M3 screw terminal

EMERGENCY: 0 dB(*1), 600 Ω, unbalanced, M3 screw terminal

Output : REC: 0 dB(*1), 600 Ω, unbalanced, RCA pin jack

LINE 1, 2 (*3): 0 dB(*1), 600 Ω, unbalanced, RCA pin jack

MOH: 0 dB(*1), 600 Ω, transformer balanced, M3 screw terminal

SPEAKER SELECTOR: 2 zone, high impedance (100 V line/330 Ω), individual selector switch,

M4 screw terminal

DIRECT SPEAKER OUT: High impedance (100 V line/330 Ω), 

M4 screw terminal

Low impedance (4 - 16 Ω), M4 screw terminal

(Both Low and High impedance terminals cannot be used at the same time.)

Dimensions420 (W) × 107.7 (H) × 367 (D) mm

Weight8.1 kg

ราคา 12,100 บาท
จำนวน:

Visitors: 2,100,739