รับติดตั้งเครื่องเสียง

การออกแบบลำโพงเครื่องเสียงร้านอาหาร
การออกแบบเครื่องเสียงร้านอาหรขนาดเล็ก
เครื่องเสียงร้านอาหาร
แบ่งเป็นสองโซน เป็นระบบเสียงแบล็คกราวมิวสิค
   พื้นที่ในร้านอาหารอาจแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 โซนคือส่วนแรกเป็นพื้นที่ให้บริการลูกค้าคือบริเวณโซนที่ 1 และโซนที่ 2 เป็นห้องครัวและบริเวณทางเข้าห้องน้ำ เราสามารถปรับปริมาตรแต่ละโซนได้ดังนั้นโซนที่ 1 สามารถปรับได้ตามจำนวนขีดความสามารถรับลูกค้าได้ในขณะที่ Zone 2 ยังอาจจะคงที่
คุณสมบัติของระบบเครื่องเสียงที่สำคัญ
  ระบบตู้ลำโพงร้านอาหาร CIS จาก Yamaha ได้รับการปรับแต่งเป็นพิเศษสำหรับให้เข้ากันกับ แอพพลิเคชันเพลง แบ๊คกราวด์มิวสิก และเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการให้บริการเสียงแบบ แบ็คการาวด์มิวสิก เสียงเสียงบรรเลง บรรยากาศเสียงเบาๆ ความดังเสียงระดับต่ำเท่านั้น และไม่รบกวนการการสนทนา และสังสรรค์
การติดตั้งเครื่องเสียงร้านอาหาร
ลำโพงสำหรับร้านอาหาร
การวางลำโพงร้านอาหาร
ติดต่องานโปรเจค 081-6484-181